Small Hole Drilling - přesné mikro-vrtání
Ohlédneme-li se po jiných technologiích, jakou je například vrtání laserem. My a rovněž naši klienti se neustále přikláníme ke klasickému způsobu mikrovrtání. Naše zkušenosti říkají, že konečný výsledek je mnohem čistší s dokonalejším povrchem či kruhovitostí. Pokročilé technologie vrtání využívané v SMALL HOLE DRILLING s.r.o. jsou speciálně využívány tam, kde je zapotřebí zachování přirozeného vzhledu a struktury materiálu, tam kde laserové či EDM vrtání obvykle poškodí nebo zničí povrch díry a jejího nejbližšího okolí.
Small Hole Drilling - kontrola a měření

Mikrovrtání

Po mikrovrtání je třeba kontrolovat kvalitu vrtání, a to jak samotného otvoru, tak i umístění děr. Pro úspěšnost dalších technologických operací a tím celé výroby je důležitá kvalita vnitřního povrchu díry a jejích okrajů.

02_fertig_m

Jakost

O jakosti stěn otvoru se přesvědčujeme buď destruktivně tak, že podélnou osou díry vedeme řez a pod mikroskopem posoudíme vzhled vnitřní stěny, nebo nedestruktivně optickou prohlídkou. Otřepy a jejich velikost lze dobře posoudit lupou s lineárním zvětšením několika jednotek až desítek milimetru.

measuring_1_m

Kontrola vyvrtaných děr

Překontrolovat správné průměry děr a jejich umístění znamená odměřit délky od setin milimetru až do desítek centimetrů s přesností desítek mikrometru. Pro kontrolu průměrů využíváme optických promítacích zařízení, kde lze na zvětšeném obraze díry (děr) promítnutém na matnici měřit rozměry. Měření vzdáleností otvorů a jejich umístění je efektivně řešeno použitím moderní techniky zpracování obrazu vytvořeného optickým systémem na plošném nebo liniovém snímači obrazu.