Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti SMALL HOLE DRILLING s.r.o. místem podnikání Hlavní 155, Vnorovy 696 61, IČO: 29290538, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Spisová značka: C 71527, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávali Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

a. Jméno
b. Příjmení
c. E-mail
d. Telefon
e. Fakturační údaje
d. Dodací údaje

Účely zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem zařazení do databáze po používání, ukládání, výměny dat a rozesílání newsletterů ze strany SMALL HOLE DRILLING s.r.o.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných právních předpisů, nejdéle však po dobu 5 let od vyřízení poslední objednávky odběratele.
Předání osobních údajů třetím osobám

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů mohou být partneři a dodavatelé:

• SPHINX SPHINX Tools Ltd.
• General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
• Česká pošta s.p.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

a) získat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
b) požadovat opravu, aktualizaci nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
c) vyžádat si vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou aktualizovaným zněním Všeobecných obchodních podmínek a nabývají účinnosti od 25. května 2018.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů:
Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se na nás obrátit na kontaktech uvedených níže:

SMALL HOLE DRILLING s.r.o.
Hlavní 155
696 61 Vnorovy
Česká republika

Tel: +420 605 910 107
Tel. +420 731 853 747
Email: sahaj.l@smallholedrilling.eu
http://www.smallholedrilling.eu