Naše společnost SMALL HOLE DRILLING s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Libercikatedra vozidel a motorů se úspěšně podílela ( listopad 2012 ) na konstrukční optimalizaci provedení komůrkové zapalovací svíčky.

 

Název: úprava pouzder zapalovací svíčky pro měření teplot – vrtání hlubokých otvorů velmi malého průměru

 

Předmět: vytvoření průměru otvoru 0,46 mm ( hloubka 22,4 mm, neprůchozí ). Zhotovení měřící zapalovací svíčky ke sledování teploty v nejspodnější části pouzdra zapalovací svíčky.

V pouzdru byly vrtány 2 otvory ( po obvodu proti sobě ), do kterých se následně umístily plášťované mikrotermočlánky ( průměr pláště 0,25 mm ). Po vytvoření tenkého otvoru byly následně vrtány 2 šikmé otvory pod úhlem 18° pro přivedení mikrotermočlánku.

Následuje konečná montáž zapalovací svíčky (upevnění izolátoru se střední elektrodou).

Stručný popis:

» hloubkové mikrovrtání klasické zapalovací svíčky

» zhotovení rovinné plošky v zaoblené části vnitřního prostoru pouzdra

» mikrovrtání otvoru 0,46 mm ( hloubka 22,4 mm, neprůchozí )

» vrtání otvoru – průměr 1,1 mm

  

Název: úprava pouzder komůrkové zapalovací svíčky pro měření teplot – vrtání hlubokých otvorů velmi malého průměru

 

Stručný popis:

» hloubkové mikrovrtání komůrkové zapalovací svíčky

» zhotovení rovinné plošky v zaoblené části vnitřního prostoru pouzdra

» mikrovrtání otvoru 0,46 mm ( hloubka 25,5 mm, průchozí )

» vrtání otvoru – průměr 1,1 mm

» přivaření dna k pouzdru TIG svarem

» vrtání „výšlehových“ šikmých otvorů s průměrem 1,50 mm, 1,65 mm, 1,80 mm

Efekty z měření teplot v nejspodnější části pouzdra zapalovací svíčky, získala Technická Univerzita v Liberci spolehlivé údaje pro kalibraci výpočtového modelování teplotního pole na pouzdru zapalovací svíčky ( především v partii dna u komůrkového
provedení zapalovací svíčky ), které se využili
při konstrukční optimalizaci provedení
komůrkové zapalovací svíčky.

V současné době probíhá výroba cca 40 ks funkčních vzorků komůrkových zapalovacích svíček, které  projdou testováním na motoru             ( zatím na zkušebně ).

———————————————————-
Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc.
Technická Univerzita v Liberci
Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

 

Přejeme hodně úspěchů!

Team SMALL HOLE DRILLING s.r.o.