Tento dokument popisuje politiku Small Hole Drilling s.r.o., pokud jde o informace získané o Vás při návštěvě našich webových stránek a množství a druh informací, které závisí na tom, jak používat naše stránky.

Naše údaje jsou:
Small Hole Drilling s.r.o. Zahrádka 24, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká Republika
Telefon + 420 605 910 107
E-mail: info@smallholedrilling.eu
Web: www.smallholedrilling.eu

Shromažďování osobních údajů
Vaše osobní údaje které nám poskytujete jsou pouze pro nás. Informace o jménu, poštovní adrese, e-mailovou adresu, typ požadavku a případně další informace jsou shromažďovány a skladovány způsobem, kterým odpovídá návaznosti údajů ze strany Small Hole Drilling s.r.o. při používání  ke splnění Vašeho požadavku. Každá ze společností oprávněných zpracovávat Vaše osobní data, jak je uvedeno výše, budou v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí. Revidovaná ochrana osobních údajů se budou vztahovat pouze na údaje shromážděné po datu jeho účinnosti. Veškeré úpravy budou zveřejněny nejméně 10 dní.

Použití cookies
„Cookie“ je informace, která naše webová stránka pošle do Vašeho prohlížeče, který pak ukládá tyto informace na Vašem systému. Cookie umožňuje naše webové stránky  „ukládání“ informací o Vašich preferencích a to dokud neukončíte aktuální okno prohlížeče. Měli byste si být vědomi, že cookies neobsahují žádné informace které jsou schopny „napadnout“ pevný disk . Pokud se rozhodnete přijmout soubor cookie, budete stále moci používat naše webové stránky.

Odmítnutí záruky a odpovědnosti
Nemáme ani nezaručujeme, že informace přístupné prostřednictvím této webové stránky jsou přesné, úplné či aktuální. I když jsme vynaložili veškeré pokusy vyloučit viry z webových stránek, nemůžeme zajistit takovou výjimku a neručíme na přítomnost virů. Doporučujeme, aby jste přijaly veškerá vhodná ochranná opatření před stažením informací a obrázky z tohoto webu. Nikdo z našich zaměstnanců nebo přidruženým subjektům nebude zodpovědný za jakékoliv vzniklé škody, ztráty zisku, náhradní, následné přímé, exemplární, náhodné, nepřímé, trestní nebo zvláštní škody nebo závazku které mohou mít  třetí stranu. Neneseme odpovědnost za přímé či nepřímé následky, které odkazují na jiné webové stránky z tohoto webu.